مرغ و زردآلو

Chicken and apricots

سوفله بادمجان

Eggplant souffle

کوفته قلقلی با سس انار

Qalkhli meatballs with pomegranate sauce

کوفته سبزی شیرازی

Shirazi vegetable meatballs

قرمه سبزی

Black vegetable

خورش سرانگشتی جنوبی

Southern finger stew

خورش جعفری قرمه

Black parsley stew

چیکن با ذرت و قارچ

Chicken with corn and mushrooms

مسما بادمجان

It's called eggplant

خورش غوره مسما

Gorosh Masma stew

خورش مرغ با لپه

Chicken stew with cobs

خورش گوجه فرنگی

Tomato stew

خورش کدو

Pumpkin stew

قیمه نثار

Ghayema Nisar

خورش ترشی گرما

Hot pickled stew

خورش ترشه سماق مازندرانی

Mazandarani sumac pickled stew

مرجو خورش طالقان

Taleghan stew

خورش دختر لوس

Bad girl stew

خورش گوجه سبز

Green tomato stew

شیر برنج انبه

Mango rice milk

قیمه و کورگ

Qeyme and Coorg

قیمه وگان

Vegan stuffing

خورش پسته

Pistachio stew

خورش پرتقال

Orange stew

اشکنه اسفناج

Spinach tear

خورش کدو سبز

Zucchini stew

خورش سویا و بروکلی

Soy and broccoli stew

قیمه پیچاق آذربایجان

Azerbaijani minced meat

قرمز نخودچی

red pea

خورش بامیه

okra stew

خورش داوود پاشا

Dawood Pasha Stew

خورش آلو مسما گیلانی

Mesma Gilani plum stew

راکو گیاهی

Vegetable raku

خورش لوبیا سبز

Green bean stew

خورش سیب

apple stew

خورش قارچ و جعفری

Mushroom and parsley stew

خورش مرغ و زیتون لبنانی

Lebanese chicken and olive stew

خورش شلغم

Turnip stew

خورش نارنگی

Tangerine stew

خورش مرغ و لبو

Chicken and lebo stew

خورش قارچ

Mushroom stew

خورش اسفناج و ماش

Spinach and mung bean stew

خورش خلال و پرتقال

Tang and orange stew

خورش انارپیچ

Pomegranate stew

خورش قرمه سبزی با قارچ

Vegetable stew with mushrooms

جوجه فسنجونی ترش

Sour fesanjoni chicken

خورشت باقلا با گشنیز و گوشت

Bean stew with coriander and meat

خورشت آناناس

Pineapple stew

خورشت ساق

leg stew

کوفته شوید باقلا

Bean dill meatballs