ماکارونی کدو سبز

Zucchini pasta

اسپاگتی با گوشت قلقلی

Spaghetti with minced meat

پاستا با سویل زرشک و گردو

Pasta with blackberries and walnuts

پاستا کدو حلوایی

Pumpkin pasta

نودل بامیه

Okra noodles

فیش پنه

Penne plug

پاستای آلفردو با اسفناج

Alfredo pasta with spinach

پاستای گیاهی

Vegetarian pasta

ماکارونی با سس چغندر

Pasta with beetroot sauce

لازانیا گوشت

Meat lasagna

ماکارونی هشت پا

Octopus pasta

ماکارونی با ذرت

Pasta with corn

نودل رنگی

Colored noodles

سوغان سو

Sughan Su

رشته تپک

Tepek string

ماکارونی کالباس و خامه

Sausage pasta and cream

نودل با موزارلا

Noodles with mozzarella

لازانیا کدو حلوایی

Pumpkin lasagna

نودل میگو

Shrimp Noodles

لازانیا پیتزایی

Lasagna Pizza

اسپاگتی سبز

Green spaghetti

پای پاستا

pasta pie

پاستا میگو با سس گوجه و ریحان

Shrimp pasta with tomato and basil sauce

پاستا با سوسیس دودی

Pasta with smoked sausage

پاستای هات داگ

Hot dog pasta

پاستا گوجه فرنگی

Tomato pasta

پاستا گوست با بیکن

Ghost pasta with bacon

فتوچینی رژیمی

Diet fettuccine

فتا با سس آلفردو با کدو سبز

Feta with alfredo sauce with zucchini

فتوچینی آلفردو

Fettuccine Alfredo

اسپاگتی با سس پستو با بوقلمون

Spaghetti with pesto sauce with turkey

پاستا دریایی پنیری

Cheesy seafood pasta

چیکن تترازینی

Chicken tetrazine

ماکارانی فرمی با کدو حلوایی

Formed pasta with pumpkin

اشترودل کالباس با پنیر

Sausage strudel with cheese

کیک پاستا

Pasta cake

پنه پستو با مرغ بریان

Pesto penne with roasted chicken

پاستا گراتن

پاستای قارچ

Mushroom pasta

پاستا با سس سبز

Pasta with green sauce

اسپاگتی ریحان با سس قارچ

Basil spaghetti with mushroom sauce