ماهی قزل آلا با سس تند

Salmon with spicy sauce

میگو بادام زمینی

Peanut shrimp

قلیه ماهی

fish roe

میگو با گوجه فرنگی و پنیر فتا

Shrimp with tomatoes and feta cheese

ماهی شکم پر با سس انارسیر

Stuffed fish with pomegranate sauce

ماکارونی تابستانی با میگو

Summer pasta with shrimp

کنسرو پاستا با تن ماهی و مارچوبه

Canned pasta with tuna and asparagus

ماهی با سس پرتقال

Fish with orange sauce

میگو یونانی با پنیر فتا

Greek shrimp with feta cheese

فریتاتای سالمون

Salmon frittata